INTEGRERING OG NETTVERK FOR SOMALISKE KVINNER

Somaliske kvinner jobber med holdningsskapende og og forebyggende grasrot arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, vold mot kvinner og kjønnslemlestelse.

Tilnærmingen er både praktisk og teoretisk hvor Sophia Abdi Haase, velkjent aktivist og fagperson innen likestilling og integrering, deler personlige erfaringer og kunnskap gjennom å holde foredrag, arrangere helgeseminarer med målgruppen, støtter og gir omsorg til berørte, samt driver politisk lobbyvirksomhet både i Norge og internasjonalt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera hjalp Integrering og nettverk for somaliske kvinner med å dokumentere hvem organisasjonen er, arbeidet de gjør og innflytelsen av dette arbeidet for å skape optimal samfunnsnytte.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder Victoria Bodak
  • Pro bono-konsulent Natasha Magnus
  • Pro bono-konsulent Turid Laegreid
  • Pro bono konsulent Ingvild von Krogh Strand
  • Pro bono-konsulent Thor Oftedal
  • Pro bono-prosjektmentor Thore Hem