Internasjonal Velferdsforening | Trondheim

Internasjonal Velferdsforening

Å komme til Norge som innvandrer eller flyktning betyr møte med en helt ny kultur, et nytt språk og et nytt sett spilleregler. Å navigere seg i det nye landskapet kan være utfordrende og ramme både helse og velvære for den enkelte. Internasjonal Velferdsforening Norge er et frivillig ressurs- og kompetansesenter hovedsakelig for innvandrere og flyktninger. De gir informasjon og veiledning rundt spørsmål knyttet til integrering og har 3 hovedfokusområder; helseinformasjon, barneaktiviteter og språkopplæring. Virksomheten er lokalisert i Trondheim og startet under navnet Pakistansk velferdsforening i 2017. I 2018 byttet den navn til Internasjonal Velferdsforening Norge og har årlig brukere fra 76 nasjoner. IVF finansieres hovedsakelig gjennom prosjektmidler, både statlige, kommunale og fra stiftelser. De mottar også driftsstøtte fra kommunen. Prosperastiftelsen skal hjelpe IVF med strategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Beskrivelse av prosjektet

IVF har opplevd en kraftig vekst siden oppstarten i 2017 da de hadde 20 årlige brukere. I dag er antallet 6000. IVF har 3 faste ansatte. I tillegg har de ca. 5-6 faste frivillige som er ressurser på de ulike tilbudene, samt flere frivillige som deltar sporadisk. Rabia Khan er gründer og daglig leder. Hun er en viktig nøkkelperson for IVF. Hun er utdannet lege og kom selv som flyktning til Norge i 2004. Hun har over mange år bygd opp en tillit hos brukergruppen som oppleves helt essensiell for å kunne gjennomføre feks informasjonsarbeid innen helse. Denne personavhengigheten er svært viktig men krever mye ressurser av Rabia selv og er en stor risikofaktor for organisasjonen. 

Teamet skal gjennom tett samarbeid med nøkkelpersonene i IVF

  1. Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende organisasjonsstrategi, struktur og arbeidsmåte. Gjerne ved bruk av en SWOT analyse.
  2. Utarbeide et fremtidig målbilde for organisasjonen, dvs. hvilke mål, strategi og arbeidsmåte skal organisasjonen ha i framtida. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop.
  3. Utarbeide en konkret handlingsplan med prioritering og timing for hvordan IVF kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde

Pro bono-teamet:

Internasjonal Velferdsforening (IVF) Norge

  • Pro bono-prosjektleder Jørn Engberg
  • Pro bono-konsulent Sveinung Hovde
  • Pro bono-konsulent Anastasia B. Kjøsnes
  • Pro bono-konsulent Geir Hammer
  • Pro bono-konsulent Rachel Nielsen Lørum
  • Pro bono-prosjektmentor Wenche Drøyvold