UngNorge

UngNorge bidrar til en trygg og aktiv oppvekst for barnevernsbarn. De har blant annet egen butikk der barn og unge kan shoppe klær gratis, egen hest og båt.

PRO BONO-PROSJEKTET

UngNorge får støtte fra et Prospera-team av advokater for å kvalitetssikre kontrakter, avtaler og andre juridiske formaliteter.

Bli en del av Prospera-nettverket!