KFUK-KFUM Bærekraftsøya

KFUK-KFUM Bærekraftsøya (Håøya)

KFUK-KFUM Norge ønsker i samarbeid med Oslo Kommune og flere av de store giverstiftelsene i Norge  å utvikle Håøya til ”Bærekraftsøya”. I naturskjønne omgivelser skal barn og unge få oppleve trygge og inkluderende fellesskap med rom
for utvikling, mestring og engasjement. Bærekraftsøya skal sette vår tids største utfordringer på agendaen og skape fornyet tro på fremtiden.
 Dette betyr at:

 1. Øya  blir et attraktivt sted å være for allmennheten.
 2. Øya skal fylles av barn og unge. Sammen skal vi skape åpne og trygge fellesskap og gi barn og unge gode opplevelser og mestringsfølelse.
 3. Aktiviteter og møteplasser på øya skal inspireres av og understøtte FNs bærekraftsmål.

Bystyret i Oslo kommune vedtok 16.06.2021: “Bystyret delegerer til byrådet myndighet til å inngå avtale med KFUK-KFUM om vederlagsfri disponering av en eller flere av bygningene Messa og Rabben, for en periode på opptil 40 år”.

Utviklingsprosjektet for Håøya er planlagt over fire år.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Målet for Prospera-prosjektet er å støtte KFUK-KFUM i første fase av prosjektet med
fokus på å sikre at det inngås gode avtaler med Oslo kommune:

 1. Leieavtale (40 år) med Oslo Kommune ved Bymiljøetaten for bygningene
  Messa og Rabben på Håøya.
 2. Samarbeidsavtale som sikrer et fruktbart samarbeid og samskaping i prosjektutviklingen inkl. partenes ansvar og forpliktelse i prosjektet og drift av stedet.

Prospera-prosjektet er begrenset til rådgivning knyttet til  leieavtale og samarbeidsavtale.  Teamet skal ikke delta i kontraktsforhandlinger eller stå juridisk ansvarlig for avtalene.

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, juridisk kompetanse, avtalerett.  Erfaring med samhandling mellom offentlige og private aktører, offentlige anskaffelser e.l. Prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Februar 22
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i Prospera nettverket og i et Prospera prosjekt vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker