KFUK-KFUM Bærekraftsøya

KFUK-KFUM Bærekraftsøya (Håøya)

KFUK-KFUM Norge ønsker i samarbeid med Oslo Kommune og flere av de store giverstiftelsene i Norge  å utvikle Håøya til ”Bærekraftsøya” som tilbyr barn og unge trygge og inkluderende fellesskap med rom for utvikling, mestring og engasjement.

 Dette betyr at:

 1. Øya  blir et attraktivt sted å være for allmennheten.
 2. Øya skal fylles av barn og unge. Sammen skal vi skape åpne og trygge fellesskap og gi barn og unge gode opplevelser og mestringsfølelse.
 3. Aktiviteter og møteplasser på øya skal inspireres av og understøtte FNs bærekraftsmål.

Bystyret i Oslo kommune vedtok 16.06.2021: “Bystyret delegerer til byrådet myndighet til å inngå avtale med KFUK-KFUM om vederlagsfri disponering av en eller flere av bygningene Messa og Rabben, for en periode på opptil 40 år”.

Utviklingsprosjektet for Håøya er planlagt over fire år, oppsummert i en prosjektpresentasjon.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Målet for Prospera prosjektet er å støtte KFUK-KFUM  slik at de selv kan sikre sine interesser i en leieavtale og samarbeidsavtale med Oslo Kommune, herunder en god samhandling mellom KFUK-KFUM  og Oslo Kommune. Teamet skal i samarbeid med KFUK-KFUM Oslo:

 1. Gjennomgå leieavtale (40 år)  med Oslo Kommune ved Bymiljøetaten for bygningene Messa og Rabben på Håøya og gi råd i forhold til avtalen
 2. Utarbeide forslag til en samarbeidsavtale som definerer partenes ansvar og forpliktelser i prosjektet og drift av stedet

Prospera-prosjektet er begrenset til rådgivning knyttet til  leieavtale og samarbeidsavtale.  Teamet skal ikke delta i kontraktsforhandlinger eller stå juridisk ansvarlig for avtalene.

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, juridisk kompetanse, avtalerett.  Erfaring med samhandling mellom offentlige og private aktører, offentlige anskaffelser e.l. Prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Februar 22
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i Prospera nettverket og i et Prospera prosjekt vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker