KFUK-KFUM Speiderne | Stavanger

Rogaland KFUK- KFUM- speidere

Det å føle seg inkludert, oppleve mestring og læring i barndommen er viktig. Som speider lærer man å bygge hytte av raier (trestokker) og tau, padle kano, lage mat på bål og sove under åpen himmel. Rundt leirbålet til KFUK- KFUM- speiderne er det plass til alle. 

Rogaland KFUK- KFUM- speidere er en ideell organisasjon som tilbyr et bredt tilbud av speideraktiviteter til barn og ungdom i alle aldre. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte samfunnsborgere. Organisasjonen har et tilbud til alle, og bruker aldersinndelt program. Ledere spiller en sentral rolle i arbeidet. Som leder jobber man sammen med andre for å gjennomføre et godt speiderprogram for barn og unge. Rogaland  KFUK- KFUM- speidere er den største kretsen i Norges KFUK- KFUM- speidere med cirka 2000 medlemmer fordelt på 32 aktive grupper. Prosperastiftelsen skal hjelpe med markedsføringsstrategi. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen 

Prospera-prosjektet

Organisasjonen opplever at medlemsmassen har endret seg de siste årene. 60 % av medlemmene er gutter, og andelen jenter og kvinner er synkende. Organisasjonen ønsker flere kvinnelige medlemmer for å oppnå likevekt i medlemsmassen. Organisasjonen har et mål om å få med  200 flere kvinner/ jenter i 2023, og øke andelen kvinnelige ledere. 

Teamet skal hjelp med å kartelegge og legge en markedsføringsstrategi:

  • Kartlegge årsaken til hvorfor kvinner faller fra organisasjonen og hvorfor de ikke ønsker å være ledere. 
  • Legge en handlingsplan/ strategi til hvordan man kan få med flere kvinnelige ledere 
  • Legge en konkret markedsføringsstrategi for hvordan organisasjonen kan nå ut til flere jenter og kvinner

Pro bono-teamet:

  • Pro bono-prosjektleder Kim Forgaard Henriksen
  • Pro bono-konsulent Pål Skibevåg Oftedal
  • Pro bono-konsulent Anne S Langhelle
  • Pro bono-konsulent Yvonne Andersen
  • Pro bono-prosjektmentor Ingfrid Landnes