Kilonga (Strategi)

Ved hjelp av bunadsproduksjon skal Kilonga drifte en barneskole i et av verdens fattigste land, Madagaskar.

Bunadene lages av ansatte ved barneskolen. Hvert år gir skolen utdannelse til 400 barn og unge.

Prospera er allerede i ferd med å fullføre et første prosjekt for Kilonga der organisasjonen konverteres fra enkeltmannsforetak til ideelt AS.

Prospera-prosjektet

Prosjektet var å kartlegge markedsmål og alternativer. Selskapets visjon og misjon ble også en del av prosjektet. Hovedmålet var å identifisere veier til økonomisk levedyktighet. En handlingsplan for 2018 var en del av leveransen.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder, Zhong Wei Wang
  • Pro bono-konsulent, Marianne Thorsrud Haupberg
  • Pro bono konsulent Nora Thommesen
  • Pro bono konsulent Rolf Øyvind Berg