Kirkens Bymisjon | Bergen

Kirkens Bymisjon Bergen

En av bymisjonens gjester fikk sjokk da han kom inn på en av deres kafeer, og opplevde at de brukte navnet hans. Even som han het, hadde ikke hørt navnet sitt siden moren døde to år tidligere. Ensomhet og utenforskap er to av de viktigste ordene i Kirkens Bymisjon sitt arbeid, nå har du muligheten til både å hjelpe organisasjonen og ikke minst bli kjent med dem.

Bymisjonen jobber hver dag for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Du har sikkert sett dem i aksjon i en eller annen sammenheng . En organisasjon som har døren åpen for alle uansett livssituasjon. Kirkens Bymisjon er spredt utover hele landet, og har en organisasjon på ca. 100 ansatte i Bergen. I tillegg har de base på nærmere 400 frivillige som bidrar på sin fritid. De har mange forskjellige tiltak i Bergen innen rusoppfølging, arbeidstrening, helsesenter, kafedrift, sykkelverksted, inkludering og mangfold og tiltak for barn og unge. 

I Kirkens Bymisjon sin strategi står følgende om bærekraftsmålene:

 • At bærekraftsmålene skal styre arbeidet vårt
 • At vi vil øke kunnskapen og bevisstgjøringen internt i organisasjonen om at bærekraftsmålene er viktig og relevant for vårt arbeid
 • Vi kan gjennom å jobbe med bærekraftsmålene fremme våre verdier om respekt, rettferdighet og omsorg.

Bærekraftsmålene står sterkt i bymisjonens egen drift, og de dekker de fleste av de forskjellige målene gjennom egne aktiviteter. Nå ønsker de å også å oppnå status som miljøfyrtårn, for også å dekke de bærekraftsmålene som går på miljø. Vil du være med å bidra til at de når dette målet?


Pro bono-prosjektet

Målet for prosjektet er å gi Kirkens Bymisjon Bergen et verktøy de kan bruke for å implementere de tiltakene som er nødvendig for å bli godkjent Miljøfyrtårn.

Dette innebærer:

 • Utarbeide en nå-analyse av bymisjonens drift  i forhold til kravene i sertifiseringen.
 • Lage en handlingsplan med konkrete forbedringstiltak  pr. avdeling.
 • Utarbeide en tidsplan fra oppstart av implementering av handlingsplan til sertifisering.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-teamet:

Kirkens Bymisjon Bergen

 • Pro bono-prosjektleder Hans Jørgen Skibenes
 • Pro bono-konsulent Sidsel Humberset
 • Pro bono-konsulent Katherine Duarte
 • Pro bono-konsulent Atle Engelsen
 • Pro bono-konsulent Tina Antonelli
 • Pro bono-prosjektmentor Trond Herland