Kirkens Bymisjon Kristiansand

Kirkens Bymisjon Kristiansand

Kirkens bymisjon har en skikkelig god ide som inkluderer ungdom i jobb og eldreomsorg.

Vår by, våre ungdom! Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende.  Kudos åpnet dørene i 2020 for å være en trygg møteplass  og et mulighetshus for ungdom i Kristiansand. Kudos består av kafé, ungdomskjeller, et bredt spekter av aktivitetstilbud og Kudos jobb. Kudos jobb satsningen ble etablert for et år siden og deres visjon er å få unge som er mellom 15 og 24 år ut i arbeidslivet. Ungdommen får en god opplæringsplan og oppfølging slik at første møte i arbeidslivet skal bli bra. Kudos Jobb ser potensialet  i at de kan bidra med å løse flere kommunale utfordringer både med å få ungdom i arbeid, bedre eldreomsorg og øke rekrutteringen til helse og sosialfag. De ønsker derfor å tilby en ny satsing innen dette. Prosperastiftelsen skal hjelpe til med innsikts- og innsalgsarbeid.


Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen Sr-bank

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Pro bono-prosjektet

Hensikten med den nye satsingen er å skape flere arbeidsplasser for ungdom samt bedre eldreomsorgen. Gjennom interaksjon og deltakelse i ulike aktiviteter ønsker de å aktivisere eldre, redusere ensomhet og samtidig inspirere ungdom til å utforske mulighetene innen helsesektoren. Kommunene har plikt til  å tilby en verdig, trygg og meningsfull alderdom for sine innbyggere. Det er en pågående bekymring om mangel på helsepersonell i denne sektoren og Kudos jobb har ressursene til å løse dette. Men de trenger kommunen med på laget!  

Målet med prosjektet Kudos jobb & eldreomsorg er tredelt:

 • Ansette ungdommer i deltidsjobber noe som gir erfaring og en egeninntekt
 • Bidra til å redusere ensomhet blant eldre og aktivisere dem
 • Øke interesse blant ungdom for helse og omsorgssektoren som karrierevalg

Basert på tilgjengelig innsikt og ved behov teamets eget innsiktsarbeid, skal teamet i nært samarbeid med Kudos jobb; 

 • Kartlegge dagens barrierer og definere kritiske suksessfaktorer i et potensielt varig samarbeid med kommunen.
 • Innhente gode brukerhistorier knyttet til ansatte i Kudos jobb
 • Lage et spisset og selgende budskap som beskriver Kudos jobb & eldreomsorg
 • Utarbeide en innsalgspresentasjon og one-pager for bruk i møte med kommunen
 • Lage en handlingsplan for hvordan Kudos skal gå fram med innsalgsarbeidet

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, markedsføring, salg, forretningsutvikler, erfaring fra offentlig sektor, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Kristiansand
 • Oppstart: september/ oktober
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1500 konsulenter fra ledende norske selskaper