Kirkens Bymisjon Kristiansand

Kirkens Bymisjon i Kristiansand arbeider etter tre viktige verdier; Likeverd, Mot og Mangfold.

De ønsker at brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Deres arbeid bygger på at «Ingen er bare det du ser».

Kirkens Bymisjon gir arbeid og mestringsfølelse til sine brukere gjennom flere sosiale entreprenørskapstiltak.

Sosialt entreprenørskap fungerer også som en del av finansieringen av organisasjonens arbeid.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjelper Kirkens Bymisjon Kristiansand med å skape en felles forståelse i organisasjonen omkring hva sosialt entreprenørskap i Kirkens Bymisjon Kristiansand er, samt betydningen sosialt entreprenørskap har som hjelp til Kirkens Bymisjons brukere og inntjeningsmiddel.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Cecilie Egholm
  • Pro bono-konsulent Anna Gunningsberg
  • Pro bono-konsulent Eilef Fiskå
  • Pro bono-konsulent Stian Brødsjø
  • Pro bono-konsulent Muris Letic
  • Pro bono-konsulent Maj-Kristin Nygård
  • Pro bono-prosjektmentor Peter Gundlach

Prospera-team