Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon hjelper dem som trenger det mest
Kirkens Bymisjon hjelper mennesker som strever i hele Norge. De har en mengde forskjellige innsatser som på hver sin måte gjør livet for den enkelte bedre og mer rettferdig.

Vi hjalp dem med organisasjonsutvikling
For å hjelpe så mange og mye som mulig ønsket Kirkens Bymisjon Stavanger Prosperas hjelp til å optimalisere egen organisasjon.

Prosjekt i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.