Kirkens Bymisjon Stavanger

Kirkens Bymisjon hjelper mennesker som strever i hele Norge. De har en mengde forskjellige innsatser som på hver sin måte gjør livet for den enkelte bedre og mer rettferdig.

Pro bono-prosjekt: organisasjonsutvikling

For å hjelpe så mange og mye som mulig ønsket Kirkens Bymisjon Stavanger Prosperas hjelp til å optimalisere egen organisasjon. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Samarbeidet med Prospera-teamet bidro til at vi tok fatt i problemstillinger vi trengte et eksternt blikk på. Vi gjorde jobben selv, men fikk gode og tette innspill slik at vi ble i stand til å se nye måter å organisere oss på. Kompetente mennesker som hadde evnen til å få oss til selv å gjøre jobben. Vi er i gang med å etterfølge planene vi la sammen med Prospera. -Maggi Hatløy, Leder Kirkens Bymisjon Stavanger.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team: Åse Velure, Gunn Marie Henningsen, Hildegunn Martinsen Strømme, Arnstein Torsvoll

Pro bono-team: Åse Velure, Gunn Marie Henningsen, Hildegunn Martinsen Strømme, Arnstein Torsvoll