Kirkens SOS | Oslo

Kirkens SOS

Har du behov for et medmenneske? En å snakke med? Kirkens SOS tilbyr samtale med et medmenneske. Ikke behandling eller terapi.  

I 2022 gjennomførte Kirkens SOS 168.000 samtaler i form av telefon, chat og meldinger. 134.000 samtaler ble aldri besvart. 11500 henvendelser var om om selvmordstanker. Arbeidet drives av 1350 frivillige medarbeidere med ulik bakgrunn, kultur, religion, alder, bosted, kjønnsidentitet og legning. En stor del av de frivillige er i aldersgruppen 60 pluss.

Kirkens SOS er en nasjonal, medlemsstyrt forening som gjennom frivillig innsats skal forebygge selvmord og alltid være tilgjengelig med samtaletjenester for mennesker i følelsesmessig og eksistensiell krise. 

Virksomheten er forankret i kirkens diakonale oppdrag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen .

Pro bono-prosjektet

Kirkens SOS er avhengige av frivillige medarbeidere for å kunne være tilgjengelige for brukere til alle døgnets tider. Alle frivillige gjennomgår en 40 timers opplæring for å kunne bidra i tjenesten. Det betyr en kostnad på 30-40.000 kr. pr frivillige medarbeider.

Hvert år slutter 3-400 frivillige medarbeider. I gjennomsnitt bidrar en frivillig medarbeider i 3 år. En stor del av de frivillige er i aldersgruppen 60 pluss.

Kirkens SOS ønsker hjelp til å finne ut hvordan man kan beholde de frivillige ressursene over lengre tid.

Prosperateamet skal:

1.Vurdere Kirkens SOS sin frivillighetsreise:

  • Kartlegge dagens frivillighetsreise
  • Sammenstille erfaring fra innsikt Kirkens SOS selv har gjennomført. Ved manglende info. gjennomføre supplerende intervjuer/ spørreundersøkelse.

2. Identifisere kritiske interaksjonspunktene for de frivillige i Kirkens SOS  og se på forbedringer for disse interaksjonspunktene med hensyn til struktur og innhold , i nært samarbeid med Kirkens SOS. Prosjektet ønsker at det ift frivillige i aldersgruppen 60 pluss spesielt undersøkes om deres digitale kompetanse er en hindring for deltakelse.

3. Foreslå tiltak og lage en handlingsplan som kan bidra til å forlenge de frivilliges bidragsperiode  i Kirkens SOS.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: februar 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper