Kirkens ungdomsprosjekt (KUP)

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP)

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon som driver forebyggende arbeid for barn og unge. KUP gir barn og unge gode opplevelser, mestring og et sosialt fellesskap. Hos KUP får ungdommene oppleve tilhørighet til et positivt miljø, trygg voksenkontakt og varige relasjoner. Disse erfaringene hjelper dem å ta gode valg og istandsetter dem til å møte livet som ung voksen.  KUP hadde 30 års jubileum i fjor og har de siste årene vokst kraftig i samhandling med det offentlige. Hovedsamarbeidspartner er Kristiansand kommune. Etter kommunesammenslåingen utvides aktiviteten til Lillesand i 2022 og videre utvidelse vurderes. Prospera skal hjelpe KUP med salgsstrategi mot næringslivet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

KUP finansieres hovedsakelig gjennom kommunale driftstilskudd samt kommunale og statlige prosjekttilskudd. Ca. 7% av inntektene kommer fra samarbeid med næringslivet. I flere år har de hatt en langsiktig samarbeid med Rasmussengruppen. KUP ser et potensiale i tettere samarbeid med næringslivet for å øke inntektene. Økte inntekter vil gjøre KUP i stand til å utvikle organisasjonen og dens virksomhet videre. 

Prosperateamet skal hjelpe KUP med salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot eksisterende og nye samarbeidspartnere i næringslivet. Teamet skal kartlegge hvordan KUP kan jobbe målrettet mot næringslivet og bygge et nettverk av partnere som ønsker å ta samfunnsansvar.

 • Kartlegge KUP nåværende næringslivssamarbeid og utfordringer knyttet til dette. 
 • Utarbeide en stakeholderanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med KUP virksomhet og verdier. 
 •  Med bl.a. dette som bakgrunn, utarbeide en salgsstrategi for å øke fokuset
  på næringslivssamarbeid 
 • Spisse KUPs budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet og blir en preferert samarbeidspartner.
 • Lage en powerpoint-presentasjon som skal bli brukt til å fortelle om KUP til ulike aktører og interessenter i næringslivet 
 • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for implementering av salgsstrategien mot næringslivet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, kjennskap til lokalt næringsliv, kommunikasjon, markedsføring/innsalg, kjennskap til ideell sektor, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Kristiansand
 • Oppstart: Februar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper