Kragerø Seilforening | Digitalt

Kragerø Seilforening

Har havet og naturen en helt spesiell betydning for deg? Nå har du mulighet til å bidra slik at ulike tilbud og aktiviteter kan finne sted på Saltneven, rett utenfor Kragerø!

Kragerø Seilforening har flere gode ideer til hvordan de kan skape både idrettsglede rundt seiling og en sosial møteplass for folk i Kragerø og sommergjester, i flotte naturområder på Saltneven. Seilforeningen arbeider med en langsiktig plan om videreutvikling av Saltneven for å gjøre den mer attraktiv for foreningens medlemmer, men også som gjestehavn og som utleieobjekt for forskjellige arrangementer/eventer/selskaper. I første fase av utviklingsplanen skal gjestehavnen videreutvikles med ytterligere bryggekapasitet og en ny sjøbu som vil kunne brukes som samlingssted for medlemmer og båtgjester. 

Målsettingen er å formidle alt det Saltneven har å by på til flere, samt at økte inntekter fra Saltneven skal bidra til å trygge Seilforeningens økonomi og muliggjøre økt aktivitet – og derved være med å understøtte foreningens ønske om å fremme «Seilglede for alle generasjoner».

Seilforeningen er landets eldste seilforening og har per i dag ca 220 medlemmer. De arrangerer blant annet sommerleire, i fjor tok de imot 200 barn og unge seilere over fem sommeruker. I tillegg arrangeres lavkost seiling for barn og unge gjennom sommerhalvåret, Kragerø Seilsportliga og flere regattaer i løpet av sommeren.

Pro bono-teamet skal hjelpe Kragerø Seilforening med en kommunikasjonsstrategi, med målsetting at flere skal anvende fasilitetene på Saltneven.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 

Pro bono-prosjektet

Kragerø Seilforening skal få hjelp av pro bono-teamet til å markedsføre Saltneven gjennom aktivitetene, eventene og tilbudene som er knyttet til øya. Gjestehavnen skal være i fokus i kommunikasjonsarbeidet og med hovedmålgruppe seil-og motorbåtfolk på tur langs kysten. Gjennom tett samarbeid med nøkkelpersoner i Kragerø Seilforening, basert på tilgjengelig informasjon og eget innsiktsarbeid (feks intervjuer, spørreundersøkelser)  skal pro bono-teamet: 

  • Definere målgrupper for Gjestehavnen:

Hvordan ser dagens målgruppe ut og kan den utvides?

  • Kartlegge egenskapene ved Gjestehavnens tilbud og gode brukerhistorier. Noen spørsmål kan feks være;

Hva tiltrekker gjester til gjestehavnen? 

Kommer folk tilbake flere ganger?

Kan gjestene tilbys et utvidet tilbud enn de får i dag?

  • Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for tre år frem i tid, som retter seg mot relevant målgruppe på egnede plattformer med engasjerende budskap
  • Handlingsplan for kommunikasjon for de neste 12 månedene  (målgruppe, budskap, frekvens, kanaler) 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Digitalt prosjekt 
  • Oppstart: Februar/mars 
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper