Kreftforeningen Stavanger

Kreftforeningen Stavanger

Det finnes rundt 200 ulike kreftformer. I 2019 fikk 34 979 mennesker kreft. Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for  pasienter og pårørende. Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, og består av hele 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige og 200 medarbeidere. Kreftforeningen har flere gratistilbud, møteplasser og arrangement rundt om i landet. Kreftforeningens distriktskontor i Stavanger dekker Rogaland fylke. Her jobber et tverrfaglig team som kan gi veiledning til kreftrammede, pårørene og etterlatte. Prospera    skal hjelpe  med salgsstrategi opp mot næringslivet. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe med salgsstrategi opp mot næringslivet. Målet er at Kreftforeningen Stavanger gjennom å inngå partnerskap oppnår økt gjennomslag for kreftsaken, økte inntekter og flere medlemmer. Gjennom å sikre flere partnerskap og økte inntekter, kan Kreftforeningen Stavanger bidra med økte midler til viktig kreftforskning. 

Teamet skal hjelpe Kreftforeningen Stavanger med salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot nye samarbeidspartnere i næringslivet. 

 • Kartlegge hvordan Kreftforeningen Stavanger kan jobbe målrettet mot næringslivet og bygge et nettverk av partnere fra næringslivet med utgangspunkt i næringslivets samfunnsansvar
 • Utarbeide en stakeholderanalyse og en leadsliste over aktører som er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk sett i lys av Kreftforeningens etiske retningslinjer og virksomhet
 • Hvordan kan Kreftforeningen kommunisere mest effektivt til samarbeidspartnere i næringslivet? “What’s in it for me” for samarbeidspartneren? 
 • Lage en powerpoint-presentasjon som skal bli brukt til å fortelle om Kreftforeningen Stavanger til ulike aktører og interessenter i næringslivet 

Pro bono-teamet:

 • Elianne Strøm Topstad
 • Elin Bergsåker Sola
 • Ingfrid Landsnes
 • Marit Asserson
 • Morten Helgaland
 • Steinar Mangersnes
 • Trude T. Johansen