Krem kafe og konditori – Holmlia

Krem kafé og konditori – Holmlia

Krem Kafé og Konditori – Holmlia er et familiedrevet ideelt AS etablert i 2019 på Holmlia Torg. Formålet er å være en sosial møteplass hvor folk i alle aldre med ulike bakgrunner kan både treffes og få arbeidserfaring. Målet er å være et lavterskeltilbud samtidig med en bærekraftig drift.  Et Prospera-team bisto ved etableringen av kafeen og et annet team har rekruttert et profesjonelt styret.  

I november 2021 åpner nye Holmlia senter der det kommer flere nye spisesteder, inkludert Baker Nordby.  Krem kafé og konditori ligger på torget rett utenfor det nye senteret.  I november i år får de mulighet til utvidelse av antall sitteplasser fra dagens 36 og et større kjøkken. Finansiering av utvidelsen er p.t. 50% sikret. Prospera skal hjelpe med plan for bærekraftig drift. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Dagens drift går i balanse basert på unormalt lave lønnskostnader (daglig leder tar ut lav lønn, en del frivillig innsats og ansatte med støtte fra NAV).  Siden oppstart har initiativtakerne måttet fokusere på daglig drift, de har hatt mindre tid til å løfte blikket.  Nå er tiden inne for å raffinere konseptet. 

Prospera skal hjelpe med plan for bærekraftig drift. Det overordnede effektmålet for prosjektet er en levedyktig kafe basert på formålet; Et lavterskeltilbud og en inkluderende sosial møteplass. Prosjektets resultatmål er et bærekraftig tydelig konsept for den nye kafeen.

I leveransen kan følgende elementer inngå:

  • Analyse av dagens konsept og drift, styrker og svakheter
  • Mulighetsanalyse for utvidelse, inkludert hva som kreves av ressurser i forhold til driften
  • Forslag til et tydelig konsept
  • Handlingsplan 2022

Pro bono-teamet:

  • Christine S. Pichler
  • Karoline Jarneid
  • Ole Petter Holen
  • Pia Bruhn
  • Pia Grønning
  • Trine Wulff-Nilsen