Kroloftet

Kroloftet er et arbeidsfellesskap i Arnljot Gellines vei 41 i Oslo som balanserer mellom design, kunst, teknologi og rein og skjær moro. Kroloftet ble etablert som et lite verksted og kontor i april 2014 av scenograf Frans Friis og møbeldesigner Oscar Honeyman-Novotny.

Siden den gang har fellesskapet vokst seg større, og inkluderer nå mange atelier/studio, kontorplasser, musikkstudio, verksted for keramikk og metall, og faste leietagere. Kroloftet vil bli regnet med som en sentral aktør innen bærekraftig nærmiljø og samfunnsutvikling.

Prospera skal hjelpe med kartlegging av Kroloftet i dag med et fokus på retningen organisasjonen ønsker for fremtiden.

Prosjektet gjøres i samarbeid med sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Kroloftet har nylig flyttet fra Frysja til Bryn. Kroloftet er i en oppbyggingsfase, og organisasjonen har store planer for lokalet og fremtidige tilbud.

Prospera skal hjelpe med kartlegging av Kroloftet slik det ser ut i dag og lage en handlingsplan for hvordan teamet på fire ansatte skal muliggjøre fremtidsplanene for Kroloftet. Målet med Prospera-prosjektet er at Kroloftet tydelig og enkelt skal kunne kommunisere deres relevans, tilbud og samfunnsnytte.

Prospera teamet skal hjelpe med:
Formulering av visjon, misjon og strategi
Konkretisering av Kroloftets tilbud og det unike ved dette. Kroloftets samfunnsnytte skal vektlegges.
Gjennom intervjuer av ansatte, utarbeide en handlingsplan med konkrete steg Kroloftet kan ta på kort og lengre sikt for å realisere mål og planer som er satt.

Ønsket kompetanse:

Prosjektleder, organisasjonsutvikler, forretningsutvikler, strateg, analytiker, gründer, prosjektmentor

Nøkkelinfo

Arbeidssted: Januar
Oppstart: Oslo
Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)