Eydehavn Kuben Frivilligsentral

Eydehavn Kuben Frivilligsentral

På Eydehavn Kuben Frivilligsentral er det liv og røre fra morgen til kveld. Hver uke er ca. 350 mennesker innom, med aktiviteter for alle aldersgrupper: Trim Elrobic, linjedans, knivklubb, seniorkafe, Studio 38 – barneklubb, middag, norskundervisning, strikkekafe, fredagskafe, svømming, morgenkafe, brødbaking i vedfyrt bakerovn, hjelper på messer, pub quiz, hjelper i bibliotek, snekkerverksted med mer.

Sentralen er politisk og religiøs nøytral og fungerer som en møteplass og brobygger mellom innbyggere og organisasjoner. Formålet er å støtte aktivt opp under utviklingen av et levende lokalsamfunn. Prospera skal hjelpe med merkevareplattform. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Kuben har tidligere vært et eldresenter. Frivilligsentralen opplever at de stadig assosieres med eldresenteret. De ønsker å nå ut i lokalmiljøet med et tydelig budskap om hvem de er og at tilbudene er for alle aldersgrupper. Lag og foreninger er også en målgruppe for Kuben. De ønsker å ta en posisjon som en møteplass som bidrar til samhandling mellom lokale gode krefter. 

Målet for prosjektet er å utvikle en merkevareplattform i tett samarbeid med Kuben Frivilligsentral, som kan ligge til grunn for tydelig og god kommunikasjon videre. Leveransen inkluderer:

 • Kartlegging av frivilligsentralens tilbud og det unike ved dette
 • Hente innsikt om målgruppenes ønsker og behov (befolkningen som bruker tilbudet og lokale lag/foreninger) 
 • Teamet skal gjennom workshops med Kuben frivilligsentral utvikle en merkevareplattform
 • Handlingsplan for videre arbeid med merkevareplattformen

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, markedsføring, merkevarebygging, kommunikasjon, strategi og prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Arendal
 • Oppstart: August/september 2021
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i Prospera nettverket og i et Prospera prosjekt vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker