Eydehavn Kuben Frivilligsentral

Eydehavn Kuben Frivilligsentral

På Eydehavn Kuben Frivilligsentral er det liv og røre fra morgen til kveld. Hver uke er ca. 350 mennesker innom, med aktiviteter for alle aldersgrupper: Trim Elrobic, linjedans, knivklubb, seniorkafe, Studio 38 – barneklubb, middag, norskundervisning, strikkekafe, fredagskafe, svømming, morgenkafe, brødbaking i vedfyrt bakerovn, hjelper på messer, pub quiz, hjelper i bibliotek, snekkerverksted med mer.

Sentralen er politisk og religiøs nøytral og fungerer som en møteplass og brobygger mellom innbyggere og organisasjoner. Formålet er å støtte aktivt opp under utviklingen av et levende lokalsamfunn. Prospera skal hjelpe med merkevareplattform. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Kuben har tidligere vært et eldresenter. Frivilligsentralen opplever at de stadig assosieres med eldresenteret. De ønsker å nå ut i lokalmiljøet med et tydelig budskap om hvem de er og at tilbudene er for alle aldersgrupper. Lag og foreninger er også en målgruppe for Kuben. De ønsker å ta en posisjon som en møteplass som bidrar til samhandling mellom lokale gode krefter. 

Målet for prosjektet er å utvikle en merkevareplattform i tett samarbeid med Kuben Frivilligsentral, som kan ligge til grunn for tydelig og god kommunikasjon videre. Leveransen inkluderer:

  • Kartlegging av frivilligsentralens tilbud og det unike ved dette
  • Hente innsikt om målgruppenes ønsker og behov (befolkningen som bruker tilbudet og lokale lag/foreninger) 
  • Teamet skal gjennom workshops med Kuben frivilligsentral utvikle en merkevareplattform
  • Handlingsplan for videre arbeid med merkevareplattformen

Pro bono-teamet:

  • Geir Vareberg
  • Petter Lee
  • Steffen Hagane Hansen
  • Svein Elgvin
  • Sverre Ferd
  • Veslemøy Rabe