Kulturbanken | Stavanger

Kulturbanken Bryne

Fysiske møteplasser er viktigere enn noen gang etter flere år med pandemi. Kulturbanken Bryne er en ideell forening og et ressurssenter for kultur midt i hjertet av Jæren. Foreningen jobber aktivt for å fremme interessen for kunst og kultur, og spiller en viktig rolle for trivsel og samhold i lokalsamfunnet. Her tilbys det kulturelle og sosiale møteplasser for alle, innen musikk, dans og drama. Målet for etableringen var å dekke det stadig økende behovet for øvings- og oppvisningslokaler, samtidig som arenaen skulle være samlende og muliggjøre samarbeid på tvers av ulike lag og organisasjoner regionalt. Dørene til Kulturbanken Bryne åpnet for første gang i mars 2021, og etablerte seg umiddelbart som en omfavnende og viktig kulturaktør, kulturtilbyder og levende møteplass. Prosperastiftelsen skal hjelpe Kulturbanken Bryne med salgsstrategi mot næringslivet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prosjektet

Kulturbanken Bryne har fått støtte av flere stiftelser hvor midlene har gått til øremerkede prosjekter. De har også lagt ned et betydelig dugnadsarbeid før, under og etter etableringen. Foreningen ønsker nå å få med seg flere lokale samarbeidspartnere og sponsorer for å øke tilgangen til frie midler.  En mer stabil og prosjektuavhengig økonomi vil sikre en bærekraftig drift og muliggjøre videreutvikling av Kulturbanken Bryne.

Prosperastiftelsen skal hjelpe Kulturbanken Bryne med en salgsstrategi og salgsspresentasjon opp mot potensielle samarbeidspartnere/sponsorer i næringslivet. 

Teamet skal kartlegge hvordan Kulturbanken Bryne kan jobbe målrettet mot næringslivet og bygge et godt nettverk av sponsorer:

  • Konkretisere verdien av hva Kulturbanken Bryne gir tilbake til lokalsamfunnet 
  • Utarbeide en salgsstrategi for å øke fokuset på næringslivssamarbeid som kategoriserer hvorfor og hva næringslivet får igjen ved å inngå samarbeid 
  • Lage salgsmateriell: “one pager”, “salgs-pitch” og en presentasjon som skal bli brukt til å fortelle om Kulturbanken Bryne til ulike aktører og interessenter i næringslivet 
  • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for implementering av salgsstrategien mot næringslivet

 

Pro bono-teamet:

  • Pro bono-prosjektleder Mette Olsson Årbø
  • Pro bono-konsulent Christin Møller
  • Pro bono-konsulent Linda Saevild
  • Pro bono-konsulent Randi Aardal Wetteland
  • Pro bono- prosjektmentor  Sigurd Grayston Skjørestad