Læringstunet

Læringstunet tilbyr praktisk læring og verdier knyttet til natur, økologisk plantedyrking, gårdsliv samt dyrehold og friluftsliv i nord. Dette er et unikt stykke land med en unik samling mennesker med øynene rettet mot det økologiske skiftet.

Pro bono-prosjektet

Prospera skal utarbeide en strategi for inntjening og økonomisk bærekraft slik at Læringstunet kan sikre en langsiktig og stabil drift. Strategien skal utarbeides frem til 2021. Leveransen inkluderer:

  • Break-even-analyse (hva trengs for å sikre ønsket drift)
  • Stakeholderanalyse av potensielle samarbeidspartnere og kunder samt hvordan teamet anbefaler at Læringstunet oppretter samarbeid med disse.
  • Identifisering av alternativer for inntjening med fordeler og ulemper for hvert alternativ.
  • Detaljert handlingsplan for når og hvordan man skal iverksette ønskede alternativ for inntjening. Implikasjoner dette har for virksomheten. (Eventuelle menneskelige og økonomiske ressurser Læringstunet behøver for å kunne etablere denne finansieringsstrategien.)

Pro bono-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-team: Ute Vogel, Tor Erling Andreassen, Siw Bang Larsen, Ida Kristine Jakobsen, Liv-Inger Resvoll, Jonathan Dale, Iben Catrin Christiansen, Wiggo Finnset.

Pro bono-team: Ute Vogel, Tor Erling Andreassen, Siw Bang Larsen, Ida Kristine Jakobsen, Liv-Inger Resvoll, Jonathan Dale, Iben Catrin Christiansen, Wiggo Finnset.