Laget – Quo Vadis

Laget hjelper innvandrere i arbeid
Laget – Quo Vadis gir innvandrere språkopplæring, arbeidserfaring og troen på at de kan. I sine verksted lager de sine egne produkter som så selges i butikk.

Vi hjalp dem med evaluering
Prospera utviklet et nytt sett med måleindikatorer for å evaluere all nytten Laget generer, for samfunnet såvel som deltakerne.

Bli en del av Prospera-nettverket!