Maritastiftelsens motto er Ja til livet – Nei til rus.

Målet med Maritastiftelsens arbeid er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og å hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet. Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter: Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende- og rehabiliterende virksomhet, arbeidspraksis, ettervern og verdiformidling.

Prosperas leveranse:
Kommunikasjonsstrategi

Bli en del av Prospera-nettverket!