Liantunet

Liantunet skaper varig endring i samfunnets holdninger til mat og matproduksjon.

De har allerede kurset mer enn 5000 Trondheims-ungdommer i et sunnere kosthold med lokal matkultur som utgangspunkt.

Målet er å endre fremtiden gjennom oppvoksende generasjon. Nå trenger de Prosperas hjelp til å skalere modellen. Først i Trøndelag, så nasjonalt.

Pro bono-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera utviklet skaleringsstrategi frem mot 2021 med anbefalinger for hvordan Liantunet skal nå sine mål. Leveransen inkludererte også:

  • Konkretisering av Liantunets tilbud og USP´er
  • Strategi for å tilknytte seg langsiktige samarbeidspartnere som kan støtte skaleringen økonomisk og hvordan disse samarbeidene skal ivaretas
  • Malverk og verktøy for å lette regnskapsrapporteringen til samarbeidspartnere og dedikerte prosjektgaver
  • Handlingsplan for 2019 for å nå strategiens mål

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-teamet: Kate Lindgjerdet Bjørkamo, Anne Guri Solem, Inghild Scheidemann-Nesset, Are Kristian Walberg, Tom Ivar Haarsaker, Hilde Beate Ånes, Kjersti Monsen.

Pro bono-teamet: Kate Lindgjerdet Bjørkamo, Anne Guri Solem, Inghild Scheidemann-Nesset, Are Kristian Walberg, Tom Ivar Haarsaker.