Livsglede for Eldre

Lev livet – livet ut! Livsglede for Eldre skaper koblinger mellom generasjonene og nærmiljøet, positive opplevelser og livsglede.

Prospera-prosjektet

Livsglede for Eldre opererer i en kompleks økonomisk situasjon som merverdiavgiftkompensert stiftelse samt tilbyder av tjenester til blant annet offentlige instanser. Prospera-teamet har utarbeide en anbefaling for optimal forretningsutvikling i forhold til dette i et juridisk og skatte – og avgiftsmessig perspektiv. Anbefalingene måtte gjøres i forhold til nå-situasjonen, men også ambisjonene for stiftelsen i årene som kommer.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-teamet

  • Pro bono-prosjektleder, Janne Fjelnseth
  • Pro bono-konsulent, Ola Fredriksen
  • Pro bono-konsulent, Helle Vaarum
  • Pro bono-konsulent, Monica Wall (remote ressurs)