Løkka 1-2-3 | Asker

Løkka 1-2-3

Det er mange steder man finner ballbinger, bordtennisbord, nett, og lignende. Men hvor morsomt er det egentlig med et bordtennisbord uten ball og rekkert? 🏓Foreningen Løkka 1-2-3 er frivillige som jobber for å få satt ut aktivitetskasser med aktivitetsutstyr på egnede områder som idrettsbaner, parker og skoler. Gjennom disse aktivitetskassene ønsker de å lage en bro over til det organiserte idrettslagene. De jobber på Østlandet med fokus i Asker, men har som mål å på sikt nå ut til hele landet. De får økonomisk støtte til å sette ut aktivitetskasser fullt av aktivtetsutstyr på egnede steder som idrettsanlegg og skoler. Aktivitetskassene er gratis å bruke og åpnes med en app. Kassene inneholder lavterskelaktivteter, men også utstyr til å prøve forskjellige idretter og aktiviteter. De vil tilrettelegge for aktiviteter og samarbeide med idrettslag for å rekruttere brukerne til å melde seg inn i idrettslag og eventuelt starte sin egen undergruppe i idrettslaget og ha felles samlinger.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Løkka 1-2-3 ønsker hjelp til å nå bredt ut til næringslivet i Østlandet- og Asker-regionen med det formål å få til fruktbare samarbeid som kan komme begge parter til gode og som kan generere økonomisk bistand til foreningen. En mer stabil økonomi vil muliggjøre utvikling av aktivitetstilbud og foreningen.

Teamet skal hjelpe Løkka 1-2-3 med en salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot eksisterende og nye samarbeidspartnere i næringslivet. Teamet skal kartlegge hvordan Løkka 1-2-3 kan jobbe målrettet mot næringslivet og etablere flere samarbeidspartnere med utgangspunkt i næringslivets samfunnsansvar:

 • Kartlegge Løkka 1-2-3s nåværende næringslivssamarbeid og utfordringer knyttet til dette. 
 • Utarbeide en interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med Løkka 1-2-3 virksomhet og verdier 
 • Utarbeide en salgsstrategi for å øke fokuset på næringslivssamarbeid
 • Spisse Løkka 1-2-3s budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet og blir en preferert samarbeidspartner
 • Lage et egnet presentasjonsprodukt, f.eks powerpoint-presentasjon, brosjyre, eller lignende, som skal bli brukt til å fortelle om Løkka 1-2-3  til ulike aktører og interessenter i næringslivet 
 • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for implementering av salgsstrategien mot næringslivet

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Asker
 • Oppstart: Januar/februar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper