Løkka 1-2-3 I Oslo

Løkka 1-2-3

Et sted å gå til hvor en kan være med andre og føle samhold, trygghet og mestring kan utgjøre den store forskjellen i barn og unges hverdag. Løkka 1-2-3 jobber for at naturlige samlingssteder som feks parker, skoler og idrettsbaner skal bli en arena for integrering, mestring, fysisk aktivitet og gjenbruk for barn og unge i nærmiljøet. De utplasserer aktivitetskasser på naturlige samlingssteder. I kassene er det utstyr for lavterskelaktiviteter som fotball, bordtennis og hoppetau. Prosperastiftelsen skal hjelpe Løkka 1-2-3 med bærekraftig drift. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet 

Løkka 1-2-3 står overfor flere utfordringer fremover. De ønsker å knytte til seg langsiktige samarbeidspartnere som kan bidra både økonomisk og operativt. De ønsker hjelp av Prosperastiftelsen til å spisse konseptet og identifisere suksesskriterier og barrierer for bruk av kassene. Sentralt i dette er å utvikle et bærekraftig system for hvem som skal ha ansvar for kassene etter utplassering. Avklaringene sees på som kritisk for å kunne videreføre og utvikle Løkka 1-2-3 og etablere langsiktige økonomiske samarbeid.

Pro bono teamet skal ved hjelp av foreliggende data, eget innsiktsarbeid og feks workshops i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Løkka 1-2-3: 

 • Definere formål, visjon, kjerneaktiviteter og målgruppe for Løkka 1-2-3
 • Identifisere suksesskritereier og barriere for bruk av kassene
 • Se på dagens driftsmodell (både økonomisk og operativ) og komme med forslag til forbedringer ihht punkt 1 og 2)
 • Lage en konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing

 

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, organisasjonsutvikler, forretningsutvikler, kommunikasjon, prosjektmentor

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo/Asker
 • Oppstart: August/september
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i Prosperastiftelsen vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker