Løkkis

Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av oppveksten for mange barn, men alle får ikke være med på leken. Gjennom utstyrsutlånsordningen Skattekammeret gjør Kirkens Bymisjon sport og friluftsutstyr tilgjengelig for alle som trenger det. Nå tar de med seg leken ut på løkka!

Gjennom pilotprosjektet Løkkis reiser Kirkens Bymisjon i samarbeid med idrettslag og foreninger ut på løkka der barna bor, og lager ski- og akedag, stranddag med kiting og stand-up paddles.

Målet er å skape inkludering og knytte flere barn opp mot organiserte fritidsaktiviteter.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Det er etablert utstyrsutlån i mange norske byer, med Løkkis tar Kirkens Bymisjon denne bevegelsen et skritt videre.

Prospera skal utarbeide en konseptbeskrivelse som dokumenterer Løkkis’ metode og verdi.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Andre Thysted
  • Pro bono-konsulent Anette Nustad
  • Pro bono-konsulent Åsmund Møll Frengstad
  • Pro bono-konsulent Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
  • Pro bono-konsulent Oddvar Meyer
  • Pro bono-konsulent Ann Christin Slettevold
  • Pro bono-prosjektmentor Erik Borg Finnebraaten

Prospera-team