Lørenskog IF

Lørenskog Idrettsforening ønsker å være kommunens viktigste møtepunkt og E-sport engasjerer stadig flere ungdommer! Lørenskog Idrettsforening ønsker å tilby et trygt og godt spillmiljø kombinert med fotball for de som ønsker det. Målet er å hindre frafall fra ungdomsfotball med å legge til rette for mulighetene til å kombinere e-sport og fotball. I tillegg til å organisere e-sport og e-fotball vil Lørenskog også tilby et gamingrom på Metrosenteret. 

 

Klubben er helt i startgropa med dette arbeidet, og de ønsker å skape et ungdomsmiljø hvor ungdommene skal ha reell medvirkning og påvirkningskraft i utviklingen av e-sport tilbudet i klubben. Mye av dagens fotballaktiviteter  er voksenstyrt, men Lørenskog IF er opptatt av at de nye tilbudene utvikles i tett samarbeid med ungdommene. Prospera-teamet skal hjelpe med strategi for rekruttering av ungdommer og frivillige. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal utvikle en rekrutteringsstrategi for et godt og inkluderende e-sport ungdomsmiljø i Lørenskog IF.  Dette ønskes gjort med høy grad av medvirkning fra ungdom.

Prospera-team

  • Kjell Andre Steffensen
  • Ellen Wennevold Aas
  • Anna Ellingsen
  • Ludvig Johansen
  • Nina HøieAnn-Karin Skogen
  • Tone-Christin Akselsen Skau