Løvemammaene

Løvemammaene

Hverdagen med et sykt barn byr på glede, sorg, kamper og seiere. Å være mamma eller pappa til et sykt barn, krever ofte at man må kjempe en kamp for at ens barn skal oppleve likeverd, likestilling og frihet til å leve et meningsfullt liv. Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge. På Snapchat har organisasjonen 81. 000 følgere i Norge hvor man kan følge hverdagen til Løvemammaene med deres syke barn. På facebooksiden Løvemammenes kamp, er det 19. 000 følgere, deriblant flere politikere.

Løvemammaene får daglig mange henvendelser fra foreldre som har barn med alvorlig sykdom, kronisk sykdom og/eller alvorlige funksjonsnedsettelser. Mangelfulle, uforsvarlige eller ingen tjenester fra det offentlige kan føre til svært tøffe hverdager for både foreldre, søsken og barnet det gjelder. Gjennom Hjelpetjenesten ønsker Løvemammaene å kunne  bistå familier i å oppnå gode tjenester som vil bidra til at familiene skal ha hverdager der de har god og trygg hjelp, mulighet for overskudd, et godt familieliv, god livskvalitet og større likestilling med andre familier på tross av en annerledes hverdag. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi, med spesielt fokus på hvordan Løvemammaene kan drifte og lage en plan for økonomisk bærekraft for Hjelpetjenesten. Siden Løvemammene ble stiftet  i 2019, har organisasjonen fått nesten 2000 medlemmer. Målet med prosjektet er å sikre at Løvemammaene får en bærekraftig utvikling. I dag gjøres det meste av arbeidet på frivillig basis  i ulike komiteer og gjennom et arbeidende styre, men for å kunne bygge organisasjonen videre og kunne besvare alle henvendelsene Løvemammaene mottar på daglig basis, er det nødvendig å profesjonalisere driften og ha en bærekraftig økonomi. 

Prospera-teamet skal:

 • Kartlegge nåsituasjonen i forhold til drift og finansiering
 • Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
  – Kartlegge hvordan Løvemammaer kan finanisere driften av ønskede aktiviteter
  – Utarbeide en interessentanalyse: hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk? 
 • Foreslå en driftsmodell som ivaretar Løvemammaenes behov for utvikling
 • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft
 • Lage en prioritert handlingsplan for 2022

Pro bono-teamet:

 • Anders Eriksen-Volle
 • Anne Kathrine Arnesen
 • Bjørn Borgen
 • Helene Miller
 • Lene Bråtesveen
 • Sven Kinden Iversen