Masterbloggens masterpitch

Masterbloggen eies av Forening for masterformidling som jobber for å minske gapet mellom allmennheten og akademia. Bloggen er et demokratiseringsprosjekt som søker å spre kunnskapen produsert ved norske universiteter. Bevegelser som open science revolution, open government data, crowd sourcing, open source, og lisensiering som creative commons er grunnleggende prinsipper for hvordan plattformen er designet, forvaltet og utviklet.

Masterbloggen fikk i 2014 tildelt arrangementstøtte fra Forskningsrådet til kampanjen «Masterpitch». Prosperas donerte et prosjekt med mål om å kvalitetssikre:

  • teknisk (den tekniske plattformen, inkludert integrasjon med sosiale medier)
  • juridisk (markedsføringslov og lotterilov)
  • operasjonelt (kampanjekorps, interaksjonspunkter, opplæring av deltakere)

Kampanjen ble en suksess og målet Masterbloggen satt sammen med Forskningsdagene om å sette fokus på å tilgjengeliggjøre forskning via nye formater ble nådd og lagt merke til.

“Prospera hadde kvalitetssikring og leverte avgjørende kunnskap på følgende:

  • teknisk løsning
  • konkurranseregler opp mot markedsføringsloven og lotteriloven
  • brukertesting
  • tekst og innhold
  • opprettelse og veiledning av kampanjekorps

Det var gull verdt for vellykket gjennomføring av Masterpitch-kampanjen.”

Line Barkved, Utviklingssjef

Bli en del av Prospera-nettverket!