Mat- og måltidsalliansen – sandkasse

Gjensidigestiftelsen og Prospera har gjennom flere år sett et økende behov for å sette fokus på bedre kosthold for barn og unge. Flere av Gjensidigestiftelsens gavemottakere jobber med nettopp dette som formål. Nå har disse gått sammen for å vurdere et samarbeid: Mat- og måltidsalliansen. Et Prospere-team har tidligere kartlagt hvordan en allianse bør se ut for å lykkes.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal fasilitere en prosess for arbeidsgruppen for en ny matallianse. Arbeidsgruppen består av representanter fra innsatser innenfor mat og måltids-feltet. Målet er at organisasjonene legger fram en felles plattform i juni 2021.

Pro bono-teamet

  • Pro bono-konsulent, Åse Velure (fasilitator)
  • Pro bono-konsulent, Øyvind Fosse (fasilitator)