Mat- og måltidsalliansen

Gjensidigestiftelsen og Prospera har gjennom flere år sett et økende behov for å sette fokus på bedre kosthold for barn og unge. Flere av Gjensidigestiftelsens gavemottakere jobber med nettopp dette som formål. Nå har disse gått sammen for å vurdere et samarbeid: Mat- og måltidsalliansen. Prospera skal hjelpe alliansen med å kartlegge hvordan en allianse må se ut for å lykkes.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal kartlegge ulike former for relevante allianser.

 • Hvilke allianser har lykkes med politisk endring? 
 • Hvilke kriterier for medlemsskap? 
 • Hvilke driftsmodeller finnes for allianser? 
 • Hvilke juridisk plattform står disse ofte på? 
 • Hvordan ser rollefordeling/ansvarsmatriser ut?

Teamet skal sammenstille dette slik at samarbeidspartnerne kan bygge sin allianse ut fra gode alternativer som er godt redegjort for.

Bli med i Prospera-netverket!

Prospera-teamet

 • Kari Schultz Geier 
 • Mads Harlem
 • Harald Masst
 • Anja Fleten Nielsen
 • Kathinka Thilert
 • Bente Rydland