Matsentralen Bergen

Visste du at en tredjedel av all mat som produseres aldri blir spist? Matsentralen gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Matsentralen Bergen er en ideell organisasjon som formidler overskuddsmat fra matvarebransjen til veldedige organisasjoner.

Organisasjonens formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvalte overskuddsmat til en ressurs for fellesskapet.

Ved Matsentralen Bergen er det i dag 3 fast ansatte, men driften baseres i stor grad på frivillighet.

Prospera-prosjektet skal hjelpe Matsentralen Bergen med salgsstrategi, pitch og presentasjon som et viktig ledd i å sikre organisasjonen økonomisk forutsigbarhet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Matsentralen Bergen har hatt økonomiske utfordringer. Med ny daglig leder på plass fra juni 2019 og en ny driv skal Prospera-teamet hjelpe og løfte Matsentralen Bergen. Prospera-teamet hjelper Matsentralen Bergen med salgsstrategi, salgspitch og salgspresentasjon opp mot nye samarbeidspartnere i næringslivet og fylkeskommunen.

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Siril Stenrud
  • Pro bono-konsulent Petter Hovland
  • Pro bono-konsulent Jon-Frode Boåsen
  • Pro bono-konsulent Siri Aaserud
  • Pro bono-konsulent Julie Aasheim
  • Pro bono-prosjektmentor Valborg Fodstad

Prospera-team