Matsentralen Norge

Matsentralen Norge

Matsentralen Norge er et nettverk av 8 matsentraler fra nord til sør som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Matbransjen får hjelp med å redusere matsvinn, og samarbeidende  ideelle organisasjoner får hjulpet mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Samarbeidende ideelle virksomheter  er både nasjonale aktører som Frelsesarmeen, Blå kors, Evangeliesenter, Kirkens Bymisjon og mindre lokale aktører. Matsentralene mottar mat fra over 130 leverandører og grossister i Norge og deler ut over 3.000 tonn årlig.  De har som mål å doble omsetningen av overskuddsmat som fordeles innen utgangen av 2022.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Matsentralen Norge har fått hjelp av PwC til utforming av en vekststrategi med ulike tiltaksområder for en dobling av omsetningen og det er igangsatt flere tiltak.  For å lykkes med å doble mengden mat som deles ut, må relasjonen med eksisterende leverandører pleies samtidig som innsatsen økes mot nye leverandører.   Et hinder i dag er at  ansatte på de ulike sentralene opplever at  det er vanskelig å finne tid til å identifisere og jakte nye avtaler samtidig som de skal følge opp eksisterende leverandører.  Teamet skal:

  1. Kartlegge muligheter og eventuelle hindringer i forhold til å følge opp nye og eksisterende leverandører
  2. Utarbeide standardisert prosess (best practices) for oppfølging av eksisterende og nå ut til nye leverandører innenfor organisasjonens menneskelige ressurser

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart:  februar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, forretningsutvikling, strategi, salg, FMCG-kompetanse, management consulting, kommunikasjon , prosjektmentor

Vil du delta i prosjekt for Matsentralen Norge?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)