Matsentralen Rogaland

Matsentralen gir mennesker, miljø og mat en ny sjanse. Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 385 000 tonn mat kastes.

Matsentralen Norge er en paraplyorganisasjon som koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge.

Matsentralen Rogaland er Norges sjette matsentral som er åpnet og omfatter hele Rogaland fra Haugesund til Egersund.

Matsentralen Rogaland redistribuerer overskuddsmat fra matvarebransjen til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Matsentralen vil også tilby arbeidstrening.

Prospera-teamet skal hjelpe Matsentralen Rogaland med videreutvikling. Prosjektet gjøres i Stavanger.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Matsentralen Rogaland har vært i drift i 7 måneder. Prospera-teamet hjelper med videreutvikling av Matsentralen Rogaland slik at organisasjonen kan hjelpe flere mennesker og i økt grad redusere matsvinn.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Grethe Sem Larsen
  • Pro bono-konsulent Ellinor Svela
  • Pro bono-konsulent Sigurd Grayston Skjørestad
  • Pro bono-konsulent Bjørn Erik Sampson
  • Pro bono-konsulent Bodil Lande
  • Pro bono-prosjektmentor Bjarte Grov