Matsentralen Sør

Matsentralen Sør

Mat, mennesker og miljø får en ny sjanse gjennom Matsentralen. Matsentralen Norge er et nettverk av 8 matsentraler fra nord til sør som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til veldedige organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. 

Matsentralen Sør (MSØ) holder til i Sørlandsparken i Kristiansand og bistår 47 veldedige organisasjoner i Agder som mottar overskuddsmat gjennom MSØ. I 2021 omfordelte MSØ 310.000 kg matvarer som tilsvarer mer enn 600.000 måltider. Prospera skal hjelpe med vekststrategi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Matsentralen fungerer som en sentral, eller hub, for veldedighets-sektoren. Matsentralenes primære oppgave er å redde og omfordele overskuddsmat. Samtidig ønsker MSØ å se på mulighetsrommet organisasjonen har til å skape mer verdi for deres mottaksorganisasjoner og samtidig vokse som organisasjon med flere ben å stå på. MSØ vil gå foran i dette arbeidet. Prospera skal hjelpe MSØ med vekststrategi.

Prosjektets formål er å forsterke MSØ gjennom et utvidet produkt eller tjenestetilbud. Resultatmålet er en operasjonell vekststrategi for de neste tre årene.

Prospera-teamet skal:

 1. Hvor er vi: kartlegge dagens situasjon gjennom SWOT 
 2. Hvor skal vi: Identifisere vekstmål for de tre kommende årene
  – Utføre en workshop sammen med MSØ “hvilket tjenestetilbud kan Matsentralen utvikle i tillegg til  mat”?
  – Utarbeide en behovsundersøkelse til ideelle organisasjoner i MSØ sitt nettverk “Hvilke tjenester kan være relevante i tillegg til mat?”
 3. Hvordan skal vi komme dit: Utarbeide en 3 års vekststrategi med konkrete operasjonelle aktiviteter

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, strategi, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling,  management konsulent, prosjektmentor. Fordel med kjennskap til ideell sektor.

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Kristiansand
 • Oppstart: Januar/februar 2022
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper