Medvandrerne

Sammen med andre organisasjoner i rusfeltet ønsker Medvandrerne å bidra til arenaer for mestring og læring, basert på anerkjennelse og likeverd, der den enkelte kan utvikle sine egne ressurser.

Medvandrerne har fokus på det friske og på at hver og en av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Medvandrerne forankrer verdisynet sitt i recovery-tenkning og arrangerer turer i norsk natur både lokalt og regionalt.

Turene gjennomføres i tett samarbeid med fagpersoner, andre brukerorganisasjoner og med et stort innslag av frivillighet. Medvandrerne skal informere om og veilede deltakerne inn i andre konstruktive tiltak etter turen hvis de uttrykker behov for det. Formålet med turene er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjelper Medvandrerne med hvordan de skal håndtere veksten organisasjonen opplever siden foreningen ble stiftet i 2018 med spesielt fokus på bærekraftig økonomi.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder Haakon Agerup Jacobsen
  • Pro bono-konsulent, Trine Wulff-Nilsen
  • Pro bono-konsulent, Fredrik Blom
  • Pro bono-konsulent, Vibeke Raddum
  • Pro bono-konsulent, Benedicte Solhjell
  • Pro bono-prosjektmentor Tom Omnes Lia

Prospera-team