Memoar

Memoar

Alle har en historie å fortelle! Det er ikke tradisjon i Norge for å se på muntlig historie som egen kultursjanger og ingen offentlige instanser har som oppdrag å ivareta denne delen av vår historie. Ved å samle muntlig historie tas det vare på en variert flora av erfaringer og kunnskaper til berikelse for samfunnet på mange plan. Innsamling, formidling og utforsking av muntlig historie er en kilde til selvinnsikt og selvrespekt både for individer og for lokalsamfunn. 

Memoar er en ideell organisasjon som har til formål å «fremje ein kultur for å ta vare på og dele munnlege forteljingar om levd liv». Memoars formål er 1) Innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av muntlig historie, 2) Kursing i innsamling og dokumentasjon av muntlig historie 3) Jobbe for å få anerkjent muntlig historie som egen kultursjanger. Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og museum i hele landet. Prospera skal hjelpe med strategi for bærekraftig utvikling av organisasjonen. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Memoar ble grunnlagt i Bergen i 2015 og har som visjon å bygge opp “oreal history society” i Norge. I Bergen har organisasjonen langt på vei fått gjennomslag for muntlig historie som egen kultursjanger feks ved at det på  biblioteket er egne rom for innspilling av fortellinger. Memoar er nå halvveis i et 3-årig prosjekt “Muntlig historie for alle” og de eri gang med å etablere seg i Oslo. Dagens drift er i hovedsak basert på tildelte prosjektmidler. Memoar har behov for “et sjøkart og et kompass” som hjelper de å navigere mot en mer langsiktig, bærekraftig og mindre prosjektavhengig økonomi. For å oppnå en mer solid økonomi er det behov for å knytte seg opp mot langsiktige finansielle samarbeidspartnere . Det er også et mål for Memoar å bli mindre personavhengig enn i dag hvor organisasjonens grunnlegger er en sentral nøkkelperson.

Prosperateamet skal utarbeide en strategi for bærekraftig utvikling av organisasjonen. Prosperateamet skal:

 1. Sette strategiske mål for de neste 3 årene
  Gjennomføre workshop med Memoar og bruke Business Canvas som verktøy
 2. Utarbeide forslag til løsning på  identifiserte organisatoriske dilemmaer:
  – Prosjektmidler vs. driftsmidler
  – Behov for langsiktige finansielle samarbeidspartnere
  – Organisering av menneskelige ressurser 
 3. Lage konkret handlingsplan for å nå definerte mål for de neste 3 årene

Pro bono-teamet:

 • Bengt Losnedal
 • Mai Hauger
 • Marianne Ween
 • Sofie Grøntvedt Railo
 • Tor André Wigmostad
 • Yvonne Roualet Thoresen