Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom jobber for at flere barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse, og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. Korona-pandemien tar liv på flere måter. Akkurat nå er det mange unge som sitter med mange grunner til hvorfor de ikke orker å leve, og Mental Helse Ungdom sitt arbeid er kanskje viktigere enn noen gang. 

Mental Helse Ungdom har 15 lokallag og er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Prospera skal hjelpe med medlems-reisen for ivaretakelse av medlemmer. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Mental Helse Ungdom jobber for at organisasjonens medlemmer skal oppleve et inkluderende fellesskap når man er med i organisasjonen. Mental Helse Ungdom har i dag 1300 medlemmer. Organisasjonen har som mål å tredoble medlemstallet innen utgangen av 2022 og ønsker flere aktive medlemmer.

Prospera-teamet skal hjelpe Mental Helse Ungdom med medlemsreisen, med spesielt fokus på hvordan organisasjonen kan få flere aktive medlemmer i sine lokallag. Prosjektmålet er å utvikle enkle prosedyrer som ivaretar medlemmene på en bedre måte enn i dag (slik at man aktiverer dagens medlemmer i større grad, får medlemmene til å forbli medlemmer over en lenger tidsperiode, og som gjør det mer attraktivt å være medlem).

Vurdering av Mental Helse Ungdom sin medlemsreise.
– Kartlegge dagens medlemsreise
– Innhente erfaring fra dagens medlemmer gjennom en spørreundersøkelse.

Teamet skal identifisere de fem mest kritiske interaksjonspunktene for Mental Helse Ungdom sine medlemmer. De valgte interaksjonene må ikke ha større kompleksitet enn at de er gjennomførbare for alle lokallag og enkelt kan rapporteres tilbake til Mental Helse Ungdom nasjonalt.
– Utvikle 5 interaksjonspunkter mot medlemmer i nært samarbeid med det nasjonale kontoret.
– Innholdet i disse interaksjonene utvikles av de ansatte nasjonalt.
– Interaksjonspunktene skal ha som mål å aktivere medlemmene, og må testes og forbedres av Prospera-teamet. 

Teamet skal ikke svare på hvordan tiltrekke flere frivillige, men jobbe for bedre ivaretakelse av eksisterende medlemmer.