Miniøya | Oslo

Miniøya

Har du lyst til å hjelpe Miniøya med å få på plass en strategi for perioden 2024-2029?

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn, og arrangeres over to dager i Tøyenparken i Oslo før skoleferien. Festivalen ble første gang gjennomført i 2010. Helt siden starten har Miniøya markert seg som en premissleverandør for kultur til barn og unge, der begrepet barnekultur utfordres. Fra 7 ulike scener inviteres barn til en miks av populær, nyskapende, tradisjonell og utradisjonell kultur – og veien til begeistring er kort.

Målgruppen er barn 0-12 år. Årlig kommer ca 13.000 publikummere og snittalderen på barna er 5,7 år. Det er et ønske at Miniøya skal være et inkluderende arrangement og det deles derfor ut  fribilletter til organisasjoner som Frelsesarmeen, Fattighuset, Kirkens Bymisjon, Pappaer i fengsel osv. Miniøyas visjon er å ha mot til å flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen skal hjelpe  i arbeidet med å utarbeide en strategi for Miniøya perioden 2024-2029. Miniøya er etablert som stiftelse, etter å ha vært driftet som et aksjeselskap fra 2009 til 31.12.2022. Den største endringen her er et vedtektsfestet formål om å være allmennyttig. Som nyopprettet stiftelse ønsker både styre og administrasjon seg en ny strategi. 

Prosperastiftelsen skal hjelpe med å: 

  • Fasilitere strategiprosessen for styre, administrasjon og nøkkelpersoner i Miniøya,  slik at de i fellesskap klarer å peke ut ny strategi som er økonomisk bærekraftig og som ivaretar Miniøya-DNAet.
  • Formulere strategi for Miniøya  2024- 2029 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, tjenestedesign, strategi, ledelse/ management, forretningsutvikling/organisasjonsutvikling, fasilitering, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo:

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: August 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper