Morsa Sykkelklubb | Moss

Morsa Sykkelklubb

Veien ut av rusmisbruk er lang og hard, og veien tilbake til misbruk er kort. Mange organisasjoner jobber med å gi rusmisbrukere  en vei tilbake til et verdig liv.  Alle mennesker har ressurser til å løfte seg selv, men de færreste klarer det alene. Morsa sykkelklubb har ved bruk av sykkel og samhold holdt 17 rusmisbrukere i Østfold-området rusfrie i 1,5 år! Morsa Sykkelklubb tilbyr en annerledes måte å drive idrett på gjennom Morsa-modellen- Dette gir plass til individualitet samtidig som deltakere samles under en felles tanke om utvikling. “Vi finner veien sammen” beskriver Morsa Sykkelklubb sin metodikk hvor de har fokus på fellesskap, samhold og samskaping. De  jobber ikke med behandling, men bidrar til rusfrie timer og er en brobygger mellom utenforskap til deltakelse i samfunnet. 

I Morsa Sykkelklubb er det gratis for medlemmene å delta, de får et tilpasset treningsopplegg, de får sykkelutstyr, låne sykkel og kan vaske sine klær hos sykkelklubben. I tillegg kan deltagerne bli hentet hjemme hos seg selv før trening, for at det ikke skal finnes noen hindringer i veien for deltagelse. Morsa Sykkelklubb ønsker hjelp til å skape en bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Pro bono-prosjektet

Morsa sykkelklubb ønsker hjelp til å finne nye måter å finansiere driften over tid. Det er ønskelig både for klubben og brukerne at det er forutsigbarhet. Målet er å ha en trygg finansiell plattform. Morsa sykkel er i dag finansiert gjennom sponsorer, samarbeidspartnere, lokalt næringsliv, samt støtte fra kommunen og fylkeskommunen. 

Teamet skal:

  • Kartlegge nåværende finansielle samarbeidspartnere og potensialet for videre støtte
  • Utarbeide en liste over potensielle fremtidige inntektsstrømmer. Kartlegge eventuelle hindringer eller hva som må til for å få støtte. 
  • Hjelpe med å spisse budskapet slik at man kan tilpasse sin kommunikasjon ut mot ulike potensielle finansielle samarbeidspartnere (offentlige/private/organisasjoner).
  • Utarbeide en konkret handlingsplan for 23/24

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Moss
  • Oppstart: Januar/februar 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper