Mortensrud-Aker Sportsklubb | Oslo

Mortensrud-Aker Sportsklubb (MASK)

Et sted å henge i nærmiljøet er essensielt for barn og unge. Mortensrud er en bydel i Oslo med mange nasjonaliteter. Flere familier bor trangt og har barn i ulik alder. Derfor er det ikke alltid en selvfølge å kunne inviterer med seg venner og henge hjemme. MASK tilbyr et sted sted å høre til. De har tilbud både til hverdags og ferier/høytider. Det sosiale perspektivet er aller viktigst for klubben. I tillegg til fokus på inkludering og samhold,har de mål om å inkludere barn i idrett. De jobber med aktivisering gjennom en rekke lavterskeltilbud innenfor ulike sportsgrener. De har pga bygd opp en innebandylag for jenter. Prosperastiftelsen skal hjelpe MASK med strategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

MASK har mål om flere medlemmer og økt mangfold. I dag er ca. 80%  medlemmene pakistanske og kun 6-7 har norsk etnisk bakgrunn. MASK ønsker å vokse og tilby relevante tilbud til flere. De spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og gir verdi både til det enkelte medlemmet og samfunnet som helhet. Lokalt på Mortensrud er det flere aktører som retter seg mot samme målgruppe og det er per i dag lav grad av samarbeid mellom disse.

MASK ønsker å kartlegge sin rolle i lokalmiljøet. Dette for å skape en bevissthet og tydeliggjøring rundt klubbens virke internt i organisasjonen. Og at de har en felles forståelse og plattform i jobben med å utvikle klubben videre.

Pro bono-teamet skal

 • I tett samarbeid med ledelsen og medlemmene i klubben, konkretisere verdien av MASK sitt tilbud og det unike ved dette. (Value Proposition Canvas kan brukes i dette arbeidet). Hva gir klubben av verdi for:
  a. Medlemmene
  b. Samfunnet som helhet
 • Gjennomføre en workshop med nøkkelpersoner fra klubben med fokus på hvordan MASK kan bygge videre på verdien sin og styrke klubbens mål om økt og mer mangfoldig medlemsmasse 
 • På basis av workshopen, lage en handlingsplan med strategiske og konkrete tiltak (kort og lang sikt) som hjelper klubben med å nå målene sine

 

Pro bono-teamet:

 • Pro bono-prosjektleder Dorothy Billett
 • Pro bono-konsulent, Victoria Utheim
 • Pro bono-konsulent Elena Borgen Slydal
 • Pro bono-konsulent Jo Le
 • Pro bono-konsulent Noli Jansson
 • Pro bono-ressurs Trine-Lise Lyng
 • Pro bono-prosjektmentor  Faysal Ahmed Dhali-Lund