Møteplassen Kulturkafé på Holmlia

Nayat Abbouz har fagbrev som konditor og har drevet catering de siste årene. Hun har også bakgrunn i frivillig innsats gjennom organisasjonen Vær Stolt.

Yassin El Barkani: oppvokst på Holmlia og har hatt flere roller i nærmiljøet. Drømmen for begge har lenge vært å starte en nærmiljøkafé på Holmlia.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet har fulgt Møteplassen Kulturkafeen gjennom en krevende etableringsfase. Teamet har hjulpet med finansieringsstrategi: utviklet et investeringsbudsjett og et driftsbudsjett for at kafeen skal jobbe mot å oppnå bærekraftig økonomi fra første stund.

Inkludert i leveransen ligger også malverk for regnskapsrapportering og handlingsplan det første året. Overleveringsmøtet ble feiret med Nayats nydelige kake, og signering av leiekontrakt for kafeen.

“Ikke bare har samarbeidet med Prospera vært meningsfullt, interessant og avgjørende i prosjektet om å åpne en kulturkafé på Holmlia, det har vært motiverende, lærerrikt og åpnet for flere muligheter i fremtiden. Det å ha et team som ser på dette prosjektet som deres eget, har gjort det enklere for oss å være åpne for innspill til ideer, og at de har lagt hjertet i arbeidet med dette prosjektet er en bekreftelse på at de har ønsket dette minst like mye som oss. Takk til Prospera-teamet, og ledelsen for tett oppfølging fra start til slutt. Vi er spente på veien videre!” – Yassin El Barkani

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team: Per Nordahl, Waseem Shad, Christine S. Pichler, Linn Huse Amundsen, Stefan Okstveit

Pro bono-team: Per Nordahl, Waseem Shad, Christine S. Pichler, Linn Huse Amundsen, Stefan Okstveit