Musikkorps

Norges Musikkorps Forbund produserer en rekke aktiviteter for at korps skal stå sterkt i hele landet og at så mange som mulig skal få oppleve musikkgleden.

PRO BONO PROSJEKTET
Norges Musikkorps Forbund tilbyr et veilederprogram som hjelper lokale korps å utvikle seg på en optimal måte. Til dette programmet ønsket forbundet støtte fra Prosperas HR-konsulenter for å utvikle stillingsinstrukser og stillingsannonser til rekurettering.

Bli en del av Prospera-nettverket!