Nabolagsfabrikken

Nabolagsfabrikken

Skøyen har tidligere hatt et mangelfullt, fragmentert og lite oversiktlig aktivitetstilbud. Gjennom å videreformidle og skape felles aktiviteter og møteplasser, samler Nabolagsfabrikken ulike aktører i nabolaget til inkluderende felleskapsprosjekter og samhold. Nabolagsfabrikken har siden 2019 jobbet for et sunt og trivelig nabolag på Skøyen. De ønsker å være et felles kontaktpunkt for nabolagets engasjement ved å samle all aktivitet som skjer på Skøyen i en felles digital kalender og legge til rette for flere inkluderende aktiviteter og møteplasser. Nabolagsfabrikken aktiverer, styrker og samler endringsagenter på tvers av sektorer, borettslag, bakgrunn, alder og interesser. Prospera skal hjelpe Nabolagsfabrikken med organisasjonsutvikling. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Nabolagsfabrikken er en forening som blir styrt av to med-grundere. Nabolagsfabrikken er i etableringsfasen og ønsker å ta det neste steget for å bli en profesjonell aktør, som både medlemmer og finansielle partnere ønsker å samarbeide med. Målet med Prospera-prosjektet er å skape en profesjonalisering av Nabolagsfabrikkens organisering. Dette vil kunne gjøre det enklere for Nabolagsfabrikken å kommunisere hvem de er og hvilken verdi de gir til nabolaget.

Prospera-teamet skal:

 • Kartlegge det unike ved Nabolagsfabrikken og dens nøkkelinteressenter
 • Foreslå en eller flere organisasjonsmodeller som tar hensyn til interessentenes ønsker og som er i tråd med Nabolagsfabrikken sitt formål.
 • Sentrale spørsmål vil være:
  – Vurdere ulike organisasjonsformer
  – Hva innebærer det å være medlem? Hvilken form for medlemskap/tilslutning bør organisasjonen velge?
  – Hvordan skal styre organiseres og hvilken kompetanse er ønskelig i styret?
  – Hvordan skal samarbeidet med finansielle støttespillere se ut?
 • Lage en handlingsplan med anbefalinger for veien videre får å profesjonalisere Nabolagsfabrikken sin organisering

Pro bono-teamet:

 • Janine Andresen
 • Kjell Bjørn Vinje
 • Lena Faljord
 • Natasha Magnus
 • Thomas Lahnthaler
 • Vibeke Raddum