NaKuHel

NaKuHel Asker er en frivilligsentral og møteplass med ulike aktiviteter innen natur, kultur og helse.

Aktivitetene drives av frivillige, personer i arbeidstrening, studenter i praksis og ansatte, og senteret kan ha 2.000 besøkende på en uke. NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Brukergrupper er «alle» med hovedvekt på barn og pensjonister.

Formålet er å bidra til helhetstenkning omkring natur, kultur og helse, for å bidra til å bedre helse og livskvalitet. Felles for aktivitetene er at samspillet mellom natur, kultur og helse skal styrke og fremme god helse blant deltakerne. Denne helhetsperspektivet oppleves som unik. Senteret samarbeider med offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner og ildsjeler.

Finansieringen er fragmentert, usikker og krever mye tid, så organisasjonen har et ønske om mer forutsigbare økonomiske rammer.

Finansieres i dag ved 25 – 30% offentlige midler, noen salgsinntekter og prosjektstøtte fra de store giverstiftelsene. Senteret har ambisjon om å påvirke politikerne, inspirere til forskning og trygge aktivitetene som er bygget opp gjennom 25 år.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å legge grunnlag for et nytt fundament for finansiering av virksomheten.

Dette innebærer å gjøre en grundig situasjonsanalyse inkludert interessentanalyse, innenfor hvilke områder har NaKuHel reelt unike tilbud, hvilke aktører kan være viktige for å sikre langsiktig finansiering, hvilke alternative tiltak konkurrenter om de samme midlene.

Prospera-team

  • Henning Hexeberg
  • Kathra Saba
  • Einar Tønnessen
  • Jens Petter Mathiesen
  • Caroline Aurora Grevstad