Nasjonale Turiststier

Nasjonale Turiststier skal foredle norsk natur
Nasjonale turiststier ønsker å skape en bærekraftig foredling av Norsk natur gjennom utviklingen av stier. Inspirert av Nasjonale Turistveger ønsker de å skape nye turistattraksjoner som også verner naturen og skaper verdi for lokalsamfunnene.

Vi hjalp dem med gjennomføring
Nasjonale Turiststier er et omfattende prosjekt som inkluderer mange aktører og interessenter. Prospera utarbeidet anbefalinger for en smidig fremdrift mot etableringen av de første stiene. Anbefalingene inkluderte organisasjon, samarbeidspartnere og handlingsplan.

Prosjekt i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Bli en del av Prospera-nettverket!