Naturvernforbundet | Trondheim

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer, 3700 i Trøndelag, og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. 

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Prosperastiftelsen skal hjelpe Naturvernforbundet i Trøndelag med å bedre forstå medlemmenes medlemsreise, og særlig intensjon og motivasjon til å engasjere seg. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Pro bono-prosjektet 

For 3 år siden ble det gjennomført en medlemsundersøkelse hvor resultatene viste at ⅓ av medlemmene indikerte intensjon om å øke sitt engasjement. Besvarelsen på dette punktet var helt uforpliktende og det ble ikke spurt utdypende spørsmål. Langt færre enn dette engasjerer seg og nå ønsker derfor Naturvernforbundet å bedre forstå dagens medlemmers motivasjon til å være med. 

Kan det eksempelvis skyldes at mange medlemmer har en oppfatning om at verv og aktiviteter innebærer mer arbeid enn det i realiteten gjør? Hvordan kan man i så fall kommunisere dette på en forståelig og motiverende måte? 

Gjennom å kartlegge medlemmenes motivasjon til å engasjere seg, er målsettingen med prosjektet å rekruttere flere medlemmer, samt bedre ivareta de eksisterende.

 • Vurdere Naturvernforbundet sin medlemsreise
 • Kartlegge dagens medlemsreise
 • Ved manglende info, gjennomføre supplerende intervjuer/spørreundersøkelse/kartlegginger.
 • Teamet skal identifisere kritiske interaksjons/kontaktpunkter for medlemmene i Naturvernforbundet. Her er det viktig å hensynta nasjonale rammer som Naturvernforbundet Trøndelag selv ikke har mulighet til å endre. Disse vil foreligge ved prosjektoppstart. 
 • Utvikle de mest kritiske interaksjons/kontaktpunktene mot medlemmene i nært samarbeid med Naturvernforbundet Trøndelag, med særlig vekt på medlemmenes motivasjon til å engasjere seg i forbundet, gjennom verv og deltakelse i aktiviteter.
 • Utvikle innhold i disse interaksjons/kontaktpunktene i nært samarbeid med Naturvernforbundet Trøndelag, med særlig vekt på hvordan kommunisere dette til medlemmene på en motiverende og forståelig måte. 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Trondheim
 • Oppstart: Januar/februar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper