Nittedal teater

Nittedal teater

Nittedal teater skiller seg fra andre teater. De utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å få barn og unge i aktivitet og motvirke utenforskap. Å få være med å skape noe sammen og oppleve tilhørighet er viktig for å gi barn og unge tro på seg selv og evnen til eget bidrag i samfunnet. 

I Nittedal teater jobber næringsdrivende sammen om kulturelle- og humanitære prosjekter med hovedfokus på forebyggende arbeid, psykisk helse samt lokal kulturhistorie og gode opplevelser. Teateret har en stor prosjektportefølje hvor hvert av prosjektene har et ulikt formål. Feks UNG I ARBEID – “Opplæring, nettverk og nye muligheter” og  Det Grenseløse Teateret – “Et sosialt og inkluderende teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Nittedal teater eier også KIMBE AS som er et kreativt konsulent- og produksjonsselskap. Prospera skal rådgi Nittedal teater vedr bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Nittedal teater engasjerer 36 konsulenter tilknyttet prosjektstillinger. Ingen er fast ansatt i teateret. Covid-19 pandemien har ført til at mange aktiviteter og forestillinger ikke har blitt gjennomført som planlagt. Nittedal teater trenger hjelp til å styre mot en trygg, forsvarlig og forutsigbar økonomi som skaper sikre arbeidsplasser, jevn tilstrømning av brukere og en levedyktig organisasjon for fremtiden.

Prospera-teamet skal:

 1. Kartlegge den økonomiske nå-situasjonen 
 2. Kartlegge nåværende finansielle støttespillere og potensiale for videre støtte
 3. Kartlegge mål og ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
 4. Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
 5. Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomer, forretningsutviklere, strateg, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: August/september
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

 

Deltagelse i dette prosjektet vil gi deg:

 • Innsikt i et teater som utfører et viktig samfunnsoppdrag
 • Innsikt i utfordringer knyttet til utenforskap
 • Muligheten til å hjelpe teateret til å oppnå en mer stabil økonomisk situasjon. Noe som gjør de i stand til å i enda større grad jobbe mot utenforskap i samfunnet

Deltagelse i Prospera nettverket og i et Prospera prosjekt vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker