Nittedal teater

Nittedal teater

Nittedal teater skiller seg fra andre teater. De utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å få barn og unge i aktivitet og motvirke utenforskap. Å få være med å skape noe sammen og oppleve tilhørighet er viktig for å gi barn og unge tro på seg selv og evnen til eget bidrag i samfunnet. 

I Nittedal teater jobber næringsdrivende sammen om kulturelle- og humanitære prosjekter med hovedfokus på forebyggende arbeid, psykisk helse samt lokal kulturhistorie og gode opplevelser. Teateret har en stor prosjektportefølje hvor hvert av prosjektene har et ulikt formål. Feks UNG I ARBEID – “Opplæring, nettverk og nye muligheter” og  Det Grenseløse Teateret – “Et sosialt og inkluderende teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Nittedal teater eier også KIMBE AS som er et kreativt konsulent- og produksjonsselskap. Prospera skal rådgi Nittedal teater vedr bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Nittedal teater engasjerer 36 konsulenter tilknyttet prosjektstillinger. Ingen er fast ansatt i teateret. Covid-19 pandemien har ført til at mange aktiviteter og forestillinger ikke har blitt gjennomført som planlagt. Nittedal teater trenger hjelp til å styre mot en trygg, forsvarlig og forutsigbar økonomi som skaper sikre arbeidsplasser, jevn tilstrømning av brukere og en levedyktig organisasjon for fremtiden.

Prospera-teamet skal:

  1. Kartlegge den økonomiske nå-situasjonen 
  2. Kartlegge nåværende finansielle støttespillere og potensiale for videre støtte
  3. Kartlegge mål og ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
  4. Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
  5. Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Pro bono-teamet:

  • Ingvill Moe
  • Nicole Dante
  • Siri Beth Krefting
  • Tine Valavuo Tyldum
  • Vidar Jøssang