Noas

NOAS hjelper asylsøkere og sikrer at deres rettigheter blir ivaretatt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Grieg Foundation.

Prospera-prosjektet

NOAS er for avhengig av statlig økonomisk støtte. Dette fører til kortsiktighet og en utydelig situasjon. De trengte Prosperas hjelp til å etablere et mer solid og diversifisert inntektsgrunnlag.
Teamet utarbeidet en inntjeningsstrategi for de tre kommende årene.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono prosjektleder, Trine Wulff-Nilsen
  • Pro bono-konsulent Birgitte Jordahl
  • Pro bono konsulent, Tomas Rosales
  • Pro bono konsulent, Terrie Miller
  • Pro bono-jurist Vibeke Høsteng
  • Pro bono-konsulent Kari Helene Kristiansen
  • Pro bono QA-Coach Brendan Slater