Nordstrand IF Parasport | Oslo

Nordstrand IF Parasport

“Flest mulig – lengst mulig – best mulig” er Nordstrand Idrettsforening sin visjon. Dette er en av Norges eldste idrettsforeninger, kjent for å drive med en rekke idretter som fotball, håndball, ballidrett, triathlon, vannsport, e-sport og parasport. Nordstrand IF Parasport ønsker å skape likeverdige idrettstilbud til sin målgruppe. 

Nordstrand IF Parasport ble startet opp for 20 år siden og er den største paraidrettsklubben i Oslo med ca. 130 medlemmer i alle aldre, de fleste med utviklingshemming. Idrettene som tilbys er basis, fotball, håndball, bowling, klatring, innebandy, allidrettstilbud og kampsport. Klubben jobber stadig med å utvikle paratilbudet. I fjor arrangerte de for første gang aktivitetsleirer på sommeren for personer med funksjonsnedsettelser. Dette skal gjentas i år, med mer tilrettelegging for personer med utviklingshemming. Nytt fra høsten 2023 er at oppstart av rullestol-håndball som skal treffe utøvere med bevegelseshemming.

Prosperastiftelsen skal bistå Nordstrand IF Parasport med strategiutvikling med mål om mer mangfold, inkludering, felles samhold og likeverdig idrettstilbud på tvers av de ulike sportsgrenene i foreningen. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Pro bono-prosjektet

I dag er parasport litt på siden av de store idrettene, som fotball og håndball. Et drømmescenario er at alle i klubben både vet om, kjenner til og er stolte av parasporten- og utøverne. Et mål er at integreringen skjer gjennom naturlige møteplasser og samhandling, f.eks at funksjonsfriske deltar på treninger sammen med parautøvere, enten som utøvere eller trenere, eller motsatt vei. Det kan også være aktuelt å ha funksjonsfriske barn og ungdom, sammen med parautøvere på aktivitetsleirer. 

Verdiskapningen med en vellykket integrering kan blant annet være at parautøvere kjenner mer tilhørighet og fellesskap, utvider nettverket sitt og opplever å bli sett og anerkjent. Funksjonsfriske barn og ungdom kan oppleve å få utvidet perspektivet sitt, ønske om å engasjere seg med parautøvere og/eller i parasporten. Dette er noen eksempler på hva som kan ha stor verdi. Dette må integreres inn i en helhetlig strategi for å lykkes.

Teamet skal gjennom tett samarbeid med nøkkelpersonene i Nordstrand Parasport

  1. Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende organisasjonsstrategi, struktur og arbeidsmåte. Gjerne ved bruk av en SWOT analyse.
  2. Utarbeide et fremtidig målbilde 3 år fremfor Nordstrand Parasport, dvs. hvilke mål, strategi og arbeidsmåte skal organisasjonen ha i framtida, og hvordan lykkes med intensjonen om integrering og mangfold. Dette kan f.eks. gjøres gjennom en felles workshop med koordinatorer fra de andre idrettene i klubben.
  3. Utarbeide en konkret handlings- og implementeringsplan for 2023/24 med prioritering og timing for hvordan Nordstrand Parasport  kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde.

 

Ønsket kompetanse i teamet
Prosjektleder, organisasjonsutvikling, strategi, erfaring med parasport, erfaring med holdnings- og inkluderingsarbeid/sosialpsykologi, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!